Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2014

falszludzkichspojrzen
20:45
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain vialovesweets lovesweets
falszludzkichspojrzen
20:45
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vialovesweets lovesweets
falszludzkichspojrzen
20:45
Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień twojego życia jest specjalną okazją.
— Monika Sawicka
Reposted fromSabela Sabela vialovesweets lovesweets
falszludzkichspojrzen
20:45
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
falszludzkichspojrzen
20:44
Ty układasz sobie plany, a życie robi swoje.
— If I Stay
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
falszludzkichspojrzen
20:43
1546 2a5f 500
Reposted fromretaliate retaliate vialovesweets lovesweets
falszludzkichspojrzen
20:43
3444 791e 500
Reposted fromfelicka felicka vialovesweets lovesweets
falszludzkichspojrzen
20:43
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak... Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— B.N
falszludzkichspojrzen
20:42
falszludzkichspojrzen
20:40
6840 a036 500
Reposted fromtelewizja telewizja vianivea nivea
falszludzkichspojrzen
20:39
falszludzkichspojrzen
20:35
Say something, I'm giving up on you.
Reposted byEllaEllalottibluebell

November 02 2014

falszludzkichspojrzen
18:48
3330 2652
falszludzkichspojrzen
18:48
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viatastewords tastewords
falszludzkichspojrzen
18:48
8815 5d9e
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viatastewords tastewords
falszludzkichspojrzen
18:47
Po pewnych słowach przestaje się czekać.
Reposted fromwelovekate welovekate viatastewords tastewords
18:47
falszludzkichspojrzen
18:46
nigdy nie mamy pewności, że osoba którą mamy przed oczami pojawi się przed nimi ponownie. nie mamy pewności, że słowa które zostawiamy na później będą miały okazje wylać się z nas. nie mamy pewności, że zapach który działa jak narkotyk jeszcze kiedyś dotrze do naszych zmysłów. niewiadomą jest to co ześle na nas los - pamiętaj o tym.
— x
Reposted fromtereseek tereseek viatastewords tastewords
falszludzkichspojrzen
18:44
0507 11b2 500
falszludzkichspojrzen
18:44
Tylko w Twoich oczach widziałam swoją przyszłość.
— odkąd Ciebie nie ma stoję w jednym miejscu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl